منوی اصلی

   خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]

 

   بيش از 75.000 سوال تستي وتشريحي به همراه پاسخ درسايت مرکزمشاوره تحصيلي

 

علي املايي مديرعامل موسسه خدمات علمي وآموزشي ناجي از بارگذاري و به روز نمودن سوالات وپاسخ هاي موجود درسايت مرکز مشاوره تحصيلي خبردادوگفت : طبق برنامه ريزي هايي که باهدف ارتقاي سطح کيفي آموزش هاي ارايه شده درمرکزمشاوره تحصيلي بعمل آمد درسال جاري 16.000سوال مقطع کارداني به کارشناسي در21رشته مختلف درسايت بارگذاري شد تا آن تعداد ازفرزندان کارکنان محترم ناجا که قصد ادامه تحصيل در اين مقطع ورشته هاي مختلف آن رادارندبتوانندازآن بهره برداري نموده وبا توانايي بيشتر درآزمون هاشرکت نمايند.
املايي گفت : از ساير فعاليتهايي که درارتقاي سطح کيفي اين سايت بعمل آمده مي توان به اضافه شدن سوالات 16رشته ديگردر مقطع کارشناسي ارشد نام بردکه مجموع رشته هايي را که سوالات آنها درسايت بارگذاري گرديده به 45 رشته مختلف رسانده تا با 36.000سوال و پاسخ باکيفيت مرجع خوب ومناسبي براي مراجعه داوطلبين اين مقطع باشد.
املايي درتشريح ساير فعاليتهاي صورت گرفته افزود : البته در5گروه آزمايشي کنکورنظري(رياضي،علوم انساني،تجربي،زبان،هنر)و 20رشته فني وحرفه اي که از قبل سوالات آن دراختيار خانواده هاي محترم قرارگرفته بود نيز اطلاعات آن باآخرين تغييرات سال1391 به روز شده وخانواده هاي محترم کارکنان مي توانند با مراجعه به سايت مرکز مشاوره تحصيلي به نشاني:WWW.MOSHAVER-ELMI.IR دراينترنت و اينترانت از آنها بهره برداري نمايند.
 


 

   مشاوره تحصبلی


 

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به موسسه خدمات علمي و آموزشي ناجي مباشد
CopyRight btnelmi.ir , All Rights Reserved