منوی اصلی

   خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]

 

   موسسه انتشاراتي گـاج(گروه آموزشي جوكار)به موسسات طرف قرارداد افزوده شد

 

ازابتداي مهر ماه سال1387 موسسه انتشاراتي گاج با 20درصد تخفيف به موسسات طرف قراردادبا موسسه علمي آموزشي ناجي افزوده شده است. خدمات اين موسسه انتشاراتي چاپ كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي ازابتدايي تا پيش دانشگاهي وبرگزاري چند مرحله آزمون مي باشد. لذا كليه كاركنان ناجا وخانواده هاي محترم آنان مي توانند با اخذ معرفي نامه از اين موسسه درتهران به نمايندگيهاي گاج مراجعه نموده وپس ازاخذتخفيف  براي دريافت 50درصد يارانه تحصيلي(طرح خدمت13) نيزاقدام نمايند.
درحال حاضراين خدمات فقط درتهران ارايه شده وموسسه علمي آموزشي ناجي درتلاش است درآينده اين امكان را درسايراستانها و شهرستانها نيزفراهم نمايد.
 


 

   مشاوره تحصبلی


 

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به موسسه خدمات علمي و آموزشي ناجي مباشد
CopyRight btnelmi.ir , All Rights Reserved